Informatie

Goed om te weten

De begeleiding is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Informatie wordt alleen met jouw schriftelijke toestemming aan anderen verstrekt. Denk hierbij aan je huisarts en/of specialist of letselschadejurist. Ook wanneer de sessies worden vergoed door bijvoorbeeld je werkgever, wordt niets uit de gesprekken met hen besproken zonder jouw schriftelijke toestemming.

Registratie

Als registertherapeut (licentienummer 403451R) ben ik aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

Daarnaast ben ik aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBVH) onder registratienummer 13046.

En ben ik aangesloten bij de Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland.

 

Als je niet tevreden bent of een klacht hebt

Heb je een klacht of ben je niet tevreden over mij of de behandeling, nodig ik je uit dit eerst met mij te bespreken. Ik sta open voor je feedback en los het graag samen met je op. Zie je op tegen zo’n gesprek of komen wij er samen niet uit, kun je contact opnemen met de klachtencommissie van de NBVH.

Kom je er via deze weg toch niet naar tevredenheid uit dan kun je de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg met daarin alle relevante informatie. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent oa dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens
 • Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.
 • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook gebruikt worden om de volgende redenen;

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie (opstellen factuur).

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik eerst bij je informeren en expliciet je schriftelijke toestemming vragen voor ik deze informatie gebruik.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard. Lees ook de algemene voorwaarden over andere onderwerpen die informatie verschaffen over afspraken, werkwijze en klachten.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota (factuur) die je ontvangt staat alle informatie die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij de zorgverzekeraar.

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling (consult hypnotherapie)
 • De kosten van het consult
Herfst in Vianen, de oude boogbrug in de verte (foto door Martin Hendericks)
Geverifieerd door MonsterInsights