Psychosociale therapie

In de psychosociale therapie gaan we uit van een wisselwerking en verbinding tussen lichaam, geest en (sociale) omgeving. Zolang je innerlijk in balans bent kun je goed functioneren en heb je in voldoende mate de regie over je eigen leven. Als de balans is verstoord door bijvoorbeeld het overlijden van een dierbare, problemen in de relatie of een echtscheiding, ontslag of arbeidsongeschiktheid door ziekte kun je ervaren dat je niet op eigen kracht je balans kunt hervinden. Dit kan het moment zijn waarbij je ondersteuning zoekt in de vorm van therapie.

Bij psychosociale therapie gaan we uit het hier en nu; wat denk je, wat voel je en welk gedrag vertoon je. Anders denken verandert je gevoelen en gedrag waardoor je de regie terugvinft en je doelen weer kunt bereiken

Door het veranderen van de manier van denken veranderen automatisch gevoelens en gedrag zodat de regie wordt teruggevonden en doelen kunnen worden bereikt.

Enkele voorbeelden van psychosociale therapievormen zijn EMDR, cognitieve gedragstherapie (CGT), mindfulness, rationeel emotieve therapie (RET), Sociaal Panorama, EFT, visualisaties en ontspanningsoefeningen.