De therapie

De combinatie van hypnotherapie en psychosociale therapie vormt een krachtige werkwijze die in relatief korte tijd tot merkbare verandering en verbetering kan leiden.

Hypnotherapie

Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie en wordt ingezet als behandelmethode bij klachten van psychische en psychosomatische aard.

In hypnotherapie wordt trance therapeutisch ingezet. In tegenstelling tot hetgeen tijdens theater-hypnose gebeurt, behoud je altijd de volledige controle over jezelf.

Met behulp van hypnotherapie leer je op een andere manier dan je gewend bent naar jezelf te kijken en luisteren. Hierdoor kom je dichter bij je onbewuste gevoelens en overtuigingen. Zo ontstaan nieuwe inzichten die je op je eigen manier kunt toepassen in het dagelijks leven om zo je doelen te verwezenlijken.

 

Psychosociale therapie

In de psychosociale therapie gaan we uit van een wisselwerking en verbinding tussen lichaam, geest en (sociale) omgeving. Zolang je innerlijk in balans bent kun je goed functioneren en heb je in voldoende mate de regie over je eigen leven. Als de balans echter wordt verstoord door bijvoorbeeld het overlijden van een dierbare, problemen in de relatie of een echtscheiding, ontslag of arbeidsongeschiktheid door ziekte kun je ervaren dat je niet op eigen kracht je balans kunt hervinden. Dit kan het moment zijn waarbij je ondersteuning zoekt in de vorm van therapie.

Bij psychosociale therapie wordt uitgegaan van het hier en nu; wat is er gebeurd, welke gedachten spelen hierbij een rol en wat voor gevoelens en gedrag wordt door deze gedachten veroorzaakt. Door het veranderen van de manier van denken veranderen automatisch gevoelens en gedrag zodat de regie wordt teruggevonden en doelen kunnen worden bereikt.

Enkele voorbeelden van psychosociale therapievormen zijn EMDR, cognitieve gedragstherapie (CGT), mindfulness, rationeel emotieve therapie (RET), Sociaal Panorama, EFT, visualisaties en ontspanningsoefeningen.

De plas Middelwaard in Vianen (foto gemaakt door Martin Hendericks)